Drama

                   

Yazan: Özge Ertem Gürhan_19.08.2018   © Tüm Hakları Saklıdır.    Yaratıcı Drama Hakkında

 

Herhangi bir olay, konu, düşünce ya da bir sözcüğün, bir grup tarafından tiyatro tekniklerinden yararlanılarak bir lider/eğitmen eşliğinde canlandırılması sürecine Yaratıcı Drama (YD) çalışması denir.  

YD bir tiyatro oyunu değildir. Tiyatro sonuç, drama çalışması ise süreç odaklıdır.
Tiyatro gibi herhangi bir seyirci topluluğuna gösteri amaçlı, önceden hazırlanılmış ve metinlere dayalı bir oyundan ziyade; gruptaki katılımcıların çalışma süresince anda kalmaya çalışarak kendiliğinden ortaya çıkardıkları hareketler, davranışlar, tutumlar ve sözlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir süreçtir.

YD çalışmaları çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlanmıştır.
Bu da yaşayarak deneyimleme ve öğrenmenin öneminin ve farkının anlaşılmasıyla ilişkilidir.  

Çalışmalarda çocuklar, tiyatro tekniklerini kullanarak kendi kendilerini gerçekleştirmeleri konusunda yönlendirilirler. Amaç kesinlikle bir tiyatro oyuncusu yetiştirmek değildir.

Drama Eğitmeni çalışma ortamında çocukların kendisini rahat ve yaratıcı hissedeceği ortamı sağlamalıdır. Çocuklar çalışmalarda istediği gibi düşünme, hissetme, hareket etme ve kurgulama özgürlüğüne sahip olmalıdır. Çünkü ancak böyle bir ortamda çocukları yaratıcı olmaya teşvik edebilir, gelişimlerine katkı sağlayabiliriz.

YD, söz kullanmadan yapılan iletişim çalışmaları, belirlenmemiş aniden gelişen eylem ve diyalog çalışmaları, rol oynama çalışmaları, beş duyuyu vurgulayan çalışmalar, duygu ifade çalışmaları, karakterizasyon çalışmaları ve hikaye dramatizasyon çalışmalarını içerir

YD çalışmaları çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlayacak tekniklerle kurgulanmış bir çalışmadır. İnsanların iletişimde bulunduğu her çalışmada Yaratıcı Drama teknikleri kullanılabilir.
 Yaratıcı Dramanın Çocuklar İçin 14 Faydası   

 

1. Yaşatarak Öğretir

Yaşayarak öğrenmenin en iyi öğrenme şekli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. YD çalışmalarında deneyimlenen durumlar beyin tarafından hafızaya alınır. Drama Çalışması deneyimler ile öğretir.

 

2. Algoritmik Kurgulamayı Öğretir

Algoritma bir olayın gerçekleştirilmesi ya da bir problemin çözülmesi adına izlenecek yolun adım adım sıralanması ve planlanmasıdır. Algoritma sonuç değil süreç odaklıdır. Çocuklar YD çalışmasında içinde oldukları karakter ya da durumu bilmek, anlamak, uygulamak, analiz etmek, süreci ve sonucu değerlendirmek aşamalarından geçerler; baştan sona düşünme ve  kurgulama yetisi kazanırlar.
 

3. Problem Çözme Yeteneğini Geliştirir

Normal hayatta karşılaştığı herhangi bir sorunda ailesinden destek alan çocuklar, YD çalışmalarında sorunlarını kendileri çözmek için düşünmek zorundadır. Bu ortam çocukları problemleri çözme konusunda teşvik eder ve çalışma grubu çocuk kendi çözüm üretene kadar bekler.  
 

4. Çocukların Kendilerini TanımasınaYardımcı Olur

YD çalışmasında daha önce karşılaşmadığı olaylar ya da durumlarla karşılaşan çocuklar, doğaçlamayla çıkan hal ve tavırlarını gözlemleyerek kendilerini yakından tanıma fırsatı bulurlar. YD çalışmaları çocukları kendisine yaklaştırır.  
 

5.Takım Çalışmasını Öğretir

YD çalışması, takım çalışmasının gereklerini (ortak dil geliştirme, farklı bakış açılarına saygılı olma, ortak hareket etme, sırasını bekleme vb) çocuğa  yaşatarak, öğrenmesini sağlar. Çocukların gerek okul, gerekse iş hayatında iyi yönetmesi gerekecek takım iletişimi ve kurallarını çocuklara öğretir.
 

6. Farklı Bakış Açıları Kazandırır

YD çalışmasında hiçbir fikir doğru-yanlış, iyi-kötü diye değerlendirilmez. Çocuklar farklı bakış açılarına saygılı olmayı öğrenirken kendileri de bir olaya farklı noktalardan bakabilmeyi deneyimlerler.
 

7. Yaratıcılığı Geliştirir

Çalışma süresince çocuklar, daha önce hiç karşılaşmadıkları durumlarda bir hareket, davranış, tavır ya da söz geliştirmek durumunda kalırlar. Beynin sürekli üretken durumda olması ve yeni fikirler araması yaratıcılığı geliştirir.
 

8. Sosyo-Duygusal Gelişimi Destekler, Özgüveni Arttırır

Çocuklar fikirlerinin dinlendiği ve onaylandığı bir ortamda çalışma yaparlar. Çocukların sosyo-duygusal gelişimi açısından güven verici ve özgürleştirici bu ortam, özgüveni  geliştirir.  
 

9. Gözlem Yapmaya Yöneltir

YD çalışması insanın farklı kimliklere büründüğü bir çalışmadır. Bir çocuk çalışmada güneş, ay, yıldız, kedi, at, ağaç, bakkal, çiçekçi kısaca kendi dışında her şey ve herkes olabilir. Bunu olabilmek için o insan ya da nesnenin nasıl bir biçim, şekil, hal ve tavır içinde olduğunu bilmesi gerekir. Bu da çocuğu etrafına karşı daha dikkatli yapar ve gözlem yapmasına yol açar.
 

10. Empati Yeteneğini Geliştirir

Kendisini diğer insanların, hayvanların, bitkilerin yerine koyan çocuğun empati yeteneği gelişir. Empati yeteneği gelişkin insanlar daha anlayışlı olurlar. Bu anlayışlı olma hali, insanları olduğu gibi kabul etmemizi ve daha huzurlu olmamızı sağlar.
 

11. İletişimi Güçlendirir

YD çalışması esnasında kendi zihin ve düşünceleriyle olduğu kadar arkadaşlarıyla da iletişim içinde olan çocukların iletişim kurma becerileri gelişir.
 

12. Sanatsal Bakış Açısı Kazandırır

Bu çalışma sanatın parçası olan bir çalışmadır. Sanat insan ruhunu besler ve zenginleştirir. YD çalışmaları, çocuklara sanatsal bir bakış açısı kazandırır.
 

13. Kelime Dağarcığını Genişletir

Sözlü iletişimde her durum ve olay karşısında farklı kelimeler kullanan çocukların kelime dağarcığı genişler.
 

14.Eğlencelidir

YD çalışması, çocukların kendini keşfederken eğlenmesini sağlayan zevkli bir çalışmadır.