Dans

                   

Yazan: Özge Ertem Gürhan_19.08.2018   © Tüm Hakları Saklıdır.    


 

Dans Hakkında

Dans, insanlık tarihinden itibaren bireysel ve toplumsal duygu, düşünce ve olayları ifade ediş şekli olarak kullanılmıştır. İnsanlar konuşmadan, yazmadan önce dans ettiler. Yapılan arkeolojik çalışmalarda antik çağa ait birçok dans figürü bulunmuştur. Her toplumun ve topluluğun kendine has olayları anlattığı dansları bulunur. Düğünler, savaşlar, hasat dönemleri, mevsimsel olaylar, mutluluklar ve yaslar hep danslarla figürize edilmiştir. 

Günümüzde artık dans bir performans sanatı olarak icra edilmektedir. Etnik ve kültürel danslar ise binlerce alt koluyla dünyada yaşatılmaya devam etmektedir.
 

Dans Türleri 

Günümüzde tarihi ve etnik dansların birçoğu toplumlar ve topluluklar tarafından yaşatılmaya devam etmektedir. Bu dansların yanında 19. ve 20. Yüzyılda ortaya çıkmış ve yakın zamanda son halini bulmuş yüzlerce dans türü, performans sanatı olarak icra edilmektedir. Sosyal Latin Dansları, Sportif Latin Dansları, Salon Dansları, Arjantin Tango, Jazz Dans, Swing Dans, Disco / Elektronik Danslar, Serbest Stil Danslar, Tap Dans dünyada var olan dans kategorilerinden/türlerinden bazılarıdır. 


Çocuk Gelişimi İçin Dansın 12 Faydası

Dans; çocuk gelişiminde bedensel, zihinsel ve ruhsal etkileri olan bir performans sanatıdır. 

Çocuk gelişimi 3 yönlüdür;
- Motor Gelişimi (İnce ve Kalın Kas Gelişimi)
- Bilişsel Gelişim (Zihinsel Gelişim)
- Sosyo-Duygusal Gelişim (Sosyal ve Duygusal Gelişim)

Dansın çocuklar üzerindeki faydalarını bu 3 yönlü gelişim kriterlerini dikkate alarak sıralayabiliriz.
 

1.Bedensel Koordinasyon Becerisi Kazandırır

Beden koordinasyonu, kasların uyumlu bir şekilde beraber kullanılmasıdır. Belirli bir spor ya da sanat dalında motor becerileri akıcı ve sürekli sergileyebilme yeteneğidir. Dans çalışmaları çocukların birden fazla bölgeyi aynı anda ya da ardışık bir şekilde çalıştırmasını gerektirir ve bu da çocuklara bedensel koordinasyon becerisi kazandırır.
 

2.Maksimum Kas Kullanımı Sağlar

İnsan vücudunda 600’ ün üzerinde kas mevcuttur. Dans çocuğun günlük aktivitelerle kullandığı kas sayısını arttırarak daha efektif bir beden inşa edilmesine yardımcı olur.
 

3.Beden Dili Kullanımını Öğretir

İletişimde Beden Dili % 60, Ses Tonu % 30, Kelimeler % 10 etkilidir. Dans etmek çocuklara  bedenlerini nasıl kullanacağını öğrenmesi konusunda yol gösterir. Dik durmayı, ellerini kollarını etkili bir şekilde kullanmayı, düzgün yürümeyi, nasıl çökülüp kalkılacağını en doğru yoldan öğrenirler. Düzenli dans eden insanlar her zaman duruşlarıyla toplum içinde farkedilirler.
 

4.Sağlıklı Yaşam Alışkanlığı Kazandırır

Dans eden çocuk fiziksel olarak daha aktiftir ve bu da daha sağlıklı ve formda bir beden demektir. Çocuklukta öğrenilen alışkanlıklar yetişkinlikte onlara yol gösterir. Aktif bir beden ve hareketli bir yaşam tarzına alışmış çocuk, yaşı ilerledikçe hareketliliği devam ettirmek isteyecektir.
 

5.Obeziteyle savaşır

Çocukların televizyon ve bilgisayar başında geçirdiği saatlerin giderek artması, enerjisi düşük ve fazla kilolu çocukların sayısının artmasına yol açmıştır. Dans etmek eğlencelidir. Eğlenerek ve keyifle yapılan dans aktivitesi, çocukların metobolizmasını hızlandırarak kilo almalarını engeller, onlara hareketli bir yaşam tarzı kazandırır.


6.Mutluluk Hormonlarını Harekete Geçirir

Serotonin, Dopamin, Oksitosin ve Endorfin mutluluk hissi veren beyin kimyasallarıdır. Düzenli yapılan dans çalışmaları beynin mutluluk hormonları salgılamasına yol açar. Dans, çocukluk stresinin azaltılmasına yardımcı olur ve bedeni stresin kötü etkilerine karşı korur.
 

7.Beynin Öğrenme Kapasitesini Arttırır

Beynin temelde 3 farklı öğrenme şekli vardır. Görsel, İşitsel ve Kinestetik (Dokunsal,sürece dahil olarak öğrenme). Dans koreografisi öğrenirken çocuğun eşzamanlı olarak hareketleri görmesi, dans komutlarını işitmesi ve sürece dahil olarak dans etmesi, beynin tüm süreçleri deneyimlemesine ve kendisini geliştirmesine yardımcı olur.   
 

8.Yaratıcılığı Geliştirir

Dansta limit yoktur. Yüzlerce farklı kombinasyonla bir dans koreografisi hazırlanabilir. Çocuklar dans ederken bedenlerini özgürce kullanır. Bu sınırsızlık hali yaratıcılığı teşvik eder ve geliştirir.
 

9.Çalışmanın Önemini Gösterir  

Thomas Edison der ki; “Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha; %1 ilham ve %99 terdir.” Dans çalışmaları çocuklara deneme yanılmanın önemi öğretir. Bir çocuk ilk başta başarılı olamayabilir ve başarı çalışmayla beraber gelir. Çalışarak yapmayı başardıkları her hareketin çocuklarda yarattığı başarı hissi, hayatın diğer alanlarında karşılarına çıkacak zorluklarla mücadele ederken onlara yol gösterecektir.
 

10.Özgüveni Arttırır          

Dans, yetenekli bir çocuğun içindeki potansiyeli dışarı yansıtması için iyi bir yoldur. Bununla beraber utangaç, iletişim problemi yaşayan ve geri planda kalmayı tercih eden çocuklar için
“çocuk psikolojisinden anlayan bir eğitmenle” dans çalışmaları yapmak çocuğun erken yaşlarda bu duygu halinden çıkmasına yardımcı olur. Dans, çocukların kendilerine olan güvenlerini inşa etmede etkili bir yöntemdir.
 

11.Sosyalleştirir

Çocuklarımız eski yıllara kıyasla daha izole bir yaşam sürüyorlar ve iletişim kurma, empati kurma ve beden dili okuma gibi yetenekleri geliştiremiyorlar. Dans etmek çocuğa sosyalleşmeyi öğrenebileceği bir ortam sağlar. Çocuklar kendilerini diğer insanların önünde rahatça ifade edebilme becerisi kazanırlar.
 

12.Takım Çalışmasını Öğretir

Çocuklar dans çalışma grubunda beraber öğrenir, beraber hareket eder, sırasını bekler, ve birbirlerine saygı göstermeyi öğrenirler. Grup etkinliğinin bir parçası olmak çocuğa takım çalışması yapabilme becerisini ve grup ortamında başarılı bir şekilde çalışabilme yetisini kazandırır.