Yoga

                   

Yazan: Özge Ertem Gürhan_19.08.2018   © Tüm Hakları Saklıdır.    


 

Yoga Hakkında

 

Yoga Hindistan kökenli, beden, zihin ve ruh bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan bir disiplin ve sistemdir. İlk ortaya çıkış tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, M.Ö. 3000 ‘li yıllara ait olduğu tahmin edilen  Yoga yapan insan figürlerinin resmedildiği tabletler arkeologlar tarafından bulunmuştur.

Yoga 19. Yüzyılda Batı ülkelerinden bazı insanların dikkatini çekmiş, 20. Yüzyılda bu ilgi katlanarak artmıştır. 1980’ li yıllarda Yoga fiziksel bir egzersiz olarak batı ülkelerinde önemini arttırmaya başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yerinde milyonlarca insan Yoga yapmaktadır.

Yoga; en basit şekliyle çeşitli yoga pozlarını, hareket serilerini, nefes ve meditasyon çalışmalarını içerir. Günümüzdeki popüler yoga uygulamalarında amaç beden,zihin ve ruhun birliğini sağlamak, anda kalabilmeyi öğrenmek, farkındalığı arttırmak ve her anlamda daha sağlıklı olmaktır.   

Yoga, 1 Aralık 2016 tarihinde “Unesco” (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından  kültürel miras olarak kabul edilmiştir.

 

Çocuk Yogası Hakkında

 

Çocuk Yogası çocuklara uygun yoga pozlarının ve hareket serilerinin uygulanması ile gerçekleşir. 4 yaş itibariyle çocuklar Yogaya başlayabilirler. Okul öncesi dönemindeki çocukların ilgisini derse çekebilmek için eğitici oyunlar ve hikayelerden yararlanılır. Bir çok Yoga pozu hayvanlarla ve bitkilerle sembolize edilir.

Her Yoga pozu her yaş grubuna uygun değildir; o nedenle çocukların motor gelişimlerini bilmek ve bu gelişime uygun ders planları hazırlamak önemlidir. 

 

Çocuk Gelişimi İçin Yoganın 10 Faydası 

 

Günümüz  çocukları şehir hayatının yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle beraber bundan 20 – 30 önce doğan çocukların büyüdüğü ortama artık sahip değiller. Daha hareketsiz bir gelişim süreci geçiriyorlar ve teknolojinin sunduğu imkanlar nedeniyle de daha az harekete ihtiyaç duyuyorlar. 

Yetişkin hastalıkları dediğimiz obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları vb günümüzde çocuklarda da görülmeye başlandı. Çocuğun motor gelişiminin düzenli ve seyrinde devam edebilmesi için fiziksel aktivitelere uygun ortam ve etkinlikler sağlanmalıdır. Aksi takdirde normal gelişim süreci tamamlanamamakta, çocuk erken dönemde fiziksel rahatsızlıklarla karşılaşabilmektedir. Bu gelişim kardiyovasküler dolaşım sisteminin ve kasların  dayanıklılığını, vücut esnekliğini, dengeyi ve koordinasyonu içerir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çocuklar için her gün ortalama 1 saatlik bedensel aktivite önermektedir.

Yoga tüm bu süreçte çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi için oldukça etkili bir sistemdir.


1. Çocukların Bedenlerini Tanımasını Sağlar

Çocuklar Yoga dersleri boyunca bedenlerini tanır, nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Bedenimizde her eklemin belirli bazı hareketleri vardır. Fleksiyon (bükülme), Ekstansiyon (gerilme), sirkumdiksiyon (dairesel dönüş) gibi hareketler eklemlerin ya da uzuvların kullanım yönünü belirler. Örneğin el bileğini 4 yöne hareket ettirebilir ve dairesel kullanabiliriz; ancak  dirseğimiz ya da dizimiz sadece geriye doğru kapanıp açılır. Çocuklar Yoga derslerinde bedenleriyle yapabileceklerini öğrenir ve bedenlerinin sınırlarını keşfederler.


2. Beden&Zihin Bağını Kurar

Bedenimizi tanımak , onunla bir bütün halinde hareket etmek fiziksel ve ruhsal sağlığımız açısından önemlidir. Yoga pozlarında bedenimizi dinlemeyi öğreniriz. Bedenle aramızda kurulan bu bağ, uzun yıllar sürecek bir ilişkinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlar.


3. Stresi Önler, Stresin Kötü Etkilerinden Bedeni Korur  

İnsanlar özellikle stresli durumlarda bedenlerinin bazı bölgelerini kasarlar. Her bedenin zayıf  bölgesi farklıdır. Diş, boyun, sırt, eller, mide ve bağırsak stresli durumlarda en çok kastığımız bölgeler ya da organlardır. İşin kötü yanı ise bu kasılmaların farkında olmamamızdır. Bedendeki bu kasılmalar yıllarca devam ederek kronikleşir, ta ki ağrılar dayanılmaz noktaya gelip biz doktora gitmeye karar verene kadar. Doktorun size söyleyeceği, stresli ortamlara girmemek ya da stres yapmamak olacaktır. Ancak bu mümkün değildir. Bizim öğrenmemiz gereken şey stresten uzak durmak değil, stresi yönetmeyi ve bedenimizi korumayı öğrenmektir.

Çocuklarımıza küçük yaşta gergin ve rahat  beden ayrımını öğreterek, stresli anlarda nasıl nefes almaları gerektiğini göstererek, farkındalık yaratarak onları aslında ileride karşılaşabilecekleri fiziksel rahatsızlıklara karşı koruyoruz. Nefes çalışması ve Yoga egzersizi ile Stres arasında ters orantı vardır. Düzenli Yoga yapan, doğru nefes almayı öğrenen  ve beden farkındalığı gelişmiş bir çocuk bedeni, strese karşı daha dirençli olur ve stresin negatif sonuçlarından daha az etkilenir. 


4. Sağlıklı Yaşam Alışkanlığı Kazandırır

Yoga yapan çocuk fiziksel olarak daha esnek ve güçlü bir bedene sahip olur. Çocuklukta öğrenilen alışkanlıklar yetişkinlikte onlara yol gösterir. Sağlıklı bir bedenin mutluluğunu hisseden çocuk, yaşı ilerledikçe bedeniyle olan bağını koparmadan fiziksel aktivitelerine  devam etmek isteyecektir. Dönem dönem kopuşlar olsa bile çocuklukta öğrenilen bu metod ve deneyim her zaman beyinde kalacak ve onu çağıracaktır.


5. Rekabetten Uzak Bir Aktivite Ortamı Sunar

Çocuklarımız rekabetle maalesef erken yaşta tanışıyorlar. Okullara girmek için yapılan çekilişler, sınavlar, spor yarışmaları, kardeşler arası not rekabetleri derken hayat erken koşulması gereken bir maraton haline dönüşüyor.

Yoga, konsept olarak rekabeti sevmez.  Çocuk sadece kendisi ile ilgilidir. Pozu yanındaki arkadaşından daha iyi yapmak zorunda değildir, çünkü yoga çocuğun kendi en iyisini yapmasını teşvik edici bir çalışmadır.


6. Daha Dengeli Bir Beden İnşa Eder

İki ayak üzerinde dengede durabilmenin ne kadar önemli olduğunu ilerlemiş yaşa gelmiş ve denge problemi yaşayan bir insana sormak gerekir aslında. Yaşlılıkta denge bozulmalarının başladığını biliyoruz. Peki gençken bedenimiz ne kadar dengeliydi ?

Denge hayatın her alanında gereklidir. İlerleyen yaşlarda bir çok insan denge problemi yaşamaktadır. Bir çok insanın sağ ve sol tarafında asimetriler, omurga eğrilikleri, duruş ve yürüyüş dengesizlikleri vardır; ama farkında değillerdir. Dengeli bir yere basış, dengeli bir duruş tüm hareketlerin temelidir. Dengede duramayan bir çocuk hiçbir spor ya da diğer fiziksel aktivitede performansını tam sergileyemez.

Yoga pratikleri çocuklara yere nasıl basacağını ve kökleneceğini öğretir. Bedeni sağlam bir temele oturttuktan sonra çocuğun fiziksel tüm aktivitelerdeki performansı belirgin şekilde artacaktır.


7. Sağlıklı Omurga Gelişimini Sağlar

Omurga problemi olan çocukların yoga pozlarında tespiti, dikkatli bir öğretmen tarafından kolaylıkla farkedilebilir. Çocuğun yanlış duruşu nedeniyle omurgasında problem varsa düzenli yoga egzersizleriyle çocuğa doğru duruş alışkanlığı kazandırılır ve düzgün omurga gelişimi sağlanır. Eğer duruştan kaynaklanmayan ve de gözle görünen bir problemi varsa, çocuğun ebeveyni bu yönde bilgilendirilerek erken yaşta bir sorunun tespiti için uzman bir hekime yönlendirilir. Omurga olması gerektiği formda gelişirse, çocuklar ileride daha az fiziksel problemle karşı karşıya kalırlar.

Yoga omurgayı açarak, kasları ve bedeni uzatarak, gererek çalıştırır; sağlıklı bir omurga gelişimine yardımcı olur.


8. Esnekliği Korur ve Arttırır

Okul öncesi dönemde çocukların kas ve iskelet sistemi henüz yeterli gelişmediğinden esneklikleri yüksektir. Hareket etmek eklemlerle ilgiliyken, esneklik kas ve tendonların elastikiyeti ile ilgilidir.

3 çeşit esnetme metodu vardır.
Dinamik (yaylanma ile kasın gerdirilmesi)
Statik (Gerilebilirliği son noktaya kadar getirip bir süre beklemek)
PNF (nöron uyarılabilirliğini arttırma – İzometrik Kasılma ile Statik esnetme kombinasyonu)

Yogada genellikle Statik germe metodu kullanılır.

Erken yaşta yoga yapmak bedenin esnekliğinin korunmasına ve esneklikte artışa yardımcı olur. Esnek olmasının avantajları; sağlıklı bir beden, doğru bir fiziksel gelişim ve geniş hareket aralığı demektir. Özellikle başka sporlar ya da dansla uğraşan çocukların esneklik kapasitelerinin yüksek olması, onları uğraşlarında daha başarılı kılar.  


9. Yaratıcılığı Geliştirir

Özellikle okul öncesi dönem çocuklarında yoga dersleri, hikaye ve masallar eşliğinde yapılmaktadır. Hayvanlar , bitkiler, güneş , ay olarak figürize edilen Yoga pozları, çocukları hayal dünyasının içine sürükleyerek bir nesneyi fiziksel formda anlatabilme becerisi katar; yaratıcılıklarını geliştirir.


10. Konsantrasyonu Arttırır

Günümüzde çocukların konsantre olmasını ve odaklanmasını engelleyen telefon, bilgisayar, oyuncaklar, gürültülü bir şehirde yaşamak gibi pek çok dış faktör bulunmaktadır. Odaklanma ve konsantrasyon problemi yaşayan çocuklar, yaşları ilerledikçe bu konsantrasyon bozukluğu nedeniyle potansiyellerini tam kullanamazlar.

Yoga çalışmaları; dıştan gelen tüm unsurları dikkate almadan, sadece bedenine, nefesine, pozuna konsantre olmayı hedefleyen çalışmalardır. Çocukların konsantrasyonları, ebeveynlerin söylem ya da baskılarıyla maalesef gelişmez.

Yoga çalışmaları kendine odaklanma çalışmaları da olduğundan, konsantrasyon bir süre sonra hayatın diğer alanlarında da artmaya başlar.